[EDITORIAL] Inițiativă care va schimba Moldova
2015930123336.jpg
1 October 2015

În 2015, Organizația Națiunilor Unite din Moldova își deschide ușile mai larg pentru toți. O iniţiativă inovativă de diversitate va face ca fiecare persoană, din orice colţ al republicii, să poată să beneficieze de oportunitățile oferite de ONU. Accesibilitatea fizică și informațională va fi îmbunătăţită. Pași semnificativi au fost făcuţi încă din anul 2010, precum accesibilizarea parterului Casei ONU pentru persoanele cu dizabilități, iar continuarea e şi mai ambițioasă!

Pe această cale, am pornit de la câteva întrebări aparent simple:

- Cât de pregătită este ONU Moldova pentru a interacționa cu diverse persoane?

- Ce cunosc, ce doresc și cum percep rolul ONU în Moldova diverși oameni: persoane cu dizabilități, minorități etnice sau religioase, oameni de culoare sau altă orientare sexuală?

Am înțeles că unele voci se aud mai slab, iar soluția în acest caz este crearea condițiilor rezonabile și oportunităților egale pentru toți. În 2010, echipa de țară ONU și-a asumat trei angajamente majore:

  1. Crearea oportunităților de angajare pentru persoane din grupuri marginalizate de populație
  2. Efectuarea unui sondaj intern pentru evaluarea schimbărilor produse
  3. Realizarea unei serii de instruiri pe principiile și valorile diversității pentru toți colaboratorii ONU

Acum, din echipa ONU fac parte persoane din diferite regiuni, care vorbesc diferite limbi, aparțin minorităților etnice, religioase, sexuale. Am desfăşurat două sondaje interne, care au arătat nivelul înalt de deschidere și de conștientizare a importanței de a accepta diversitatea la serviciu. În anii 2012-2014, echipa ONU a participat la o serie de instruiri cu tematica diversității. În 2014, cu suportul câtorva agenții ONU, a fost renovat parterul Casei ONU. Ca rezultat, zeci de persoane cu necesități speciale se numără printre vizitatorii fideli al organizației.

În primăvara anului 2015, datorită eforturilor comune ghidate de Inițiativa de Diversitate, ONU Moldova a primit un grant de la DOCO pentru construcția unui ascensor accesibil, care va permite persoanelor cu dizabilități să ajungă la toate nivelele clădirii ONU. Anul acesta va însemna și îmbunătățirea accesibilității informaționale – paginile web și toate produsele de comunicare vor fi mai accesibile pentru persoanele cu deficiențe vizuale. Toate aceste schimbări se efectuează în baza recomandărilor persoanelor cu dizabilități și în conformitate cu standardele internaționale de accesibilitate.

Până la finele anului 2015, toate renovările de accesibilitate vor finaliza; se vor tipări cărți de vizită cu Braille și se vor utiliza doar locaţii accesibile la evenimente.

Noi ne punem în pielea oamenilor pentru care facem toate reconstrucțiile, renovările și ajustările. Fiind slab văzătoare, particip activ la toate activitățile. Împreună cu colegii, am construit mesajele-cheie pentru o comunicare diversă, ușor de înțeles de toate categoriile populației, ne-am consultat intens cu reprezentanții societății civile referitor la instalarea marcajelor, cărărușelor tactile, rampelor și construcției ascensorului. Am început să folosim o mărime şi font accesibil în emailuri – Arial 16 și, cel mai important, ne-am schimbat atitudinea și am devenit o forță pozitivă.

Cu siguranţă, astfel de iniţiative ar trebui să se răsfrângă asupra tuturor instituțiilor cu destinaţie publică din țara noastră, ca și impact în urma angajamentelor asumate de Republica Moldova din momentul ratificării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în anul 2010.

Casa ONU a obținut abțibild verde, însemnând accesibilitate totală, la Maratonul Accesibilității „Chișinău accesibil pentru toți” din august curent. Aceasta ne va motiva în plus să aducem inițiativa de diversitate şi mai aproape de fiecare.

Xenia Siminciuc, consultant în comunicare pentru diversitate, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

Pentru Ziarul de Gardă, 1 octombrie 2015UN Partner Agencies