Documents and publications


Joint Publications


Studiu de fezabilitate (proiect pentru consultări) privind ratificarea Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Feasibility Study, Ratification of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Challenges or Opportunities?
Studiu de fezabilitate, Aderarea la Protocolul Opțional al Pactului Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale: provocări sau oportunități?

Лица с устойчивыми психическими или интеллектуальными нарушениями и осуществление прав человека в Республике Молдова (2015)
The Human Rights of Children with Spina Bifida in the Republic of Moldova
Drepturile omului în contextul copiilor cu spină bifidă în Republica Moldova

Development Partners Moldova Briefing Book
Note Informative din partea partenerilor de dezvoltare ai Moldovei

Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Moldova (2015)
The Human Rights of People with Mental and Intellectual Impairments in the Republic of Moldova (2015)

Raportul Raportorului Special pentru sărăcia extremă și drepturile omului, Magdalena Sepúlveda Carmona (2014) (Romanian)
Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepúlveda Carmona (2014) (English)

Studiu cu privire la situația femeilor și fetelor rome din Republica Moldova (2014) (Romanian)
Study on the situation of Romani women and girls in the Republic of Moldova (2014) (English)

Raport privind Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, de Thomas Hammarberg, Expert Superior (2013) (Romanian)
Отчет о Правах Человека в Приднестровском Регионе Республики Молдова, Томас Хаммарберг, Старший Эксперт (2013) (Russian)

The United Nations and the European Union: Partnership for Moldova, Partnership for Development 2005-2011 (English)
The United Nations and the European Union: Partnership for Moldova, Partnership for Development 2005-2011 (Romanian)

The System of Guardianship in Practice in the Republic of Moldova: Human Rights and Vulnerability of Persons Declared Incapacitated (2013) (English)
The System of Guardianship in Practice in the Republic of Moldova: Human Rights and Vulnerability of Persons Declared Incapacitated (2013) (Romanian)

Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, By Thomas Hammarberg Senior Expert

Health 2020 – A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being (2013) (English)
Health 2020 – A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being (2013) (Romanian)

Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин (2012) (Russian)
Community Mobilization for Empowerment of Vulnerable Women and Men (2012) (English)
Mobilizarea comunitătii în scopul abilitării femeilor și bărbaților vulnerabili (2012) (Romanian)

Republic of Moldova: Two decades in the large United Nations family (English/Romanian) (External link)

"UN in Moldova" Magazine (English/Romanian/Russian)


The UN in Moldova Quarterly Magazine (Issue No.3, 2015) - Russian - English
The UN in Moldova Quarterly Magazine (Issue No.3, 2015) - Romanian - English
The UN in Moldova Quarterly Magazine (Issue No.2, 2015) - Romanian - English
The UN in Moldova Quarterly Magazine (Issue No.2, 2015) - Russian - English
The UN in Moldova Quarterly Magazine (Issue No.1, 2015)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2014)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2014)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2014)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2014)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2006)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2006)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2006)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2006)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2007)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2007)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2007)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2007)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2008)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2008)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2008)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2008)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2009)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2009)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2009)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2009)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2010)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2010)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2010)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2010)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2011)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2011)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2011)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2011)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2012)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2012)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2012)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2012)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 1, 2013)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 2, 2013)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 3, 2013)
The UN in Moldova Quarterly Magazines (Issue No. 4, 2013)

Issue briefs / Fise tematice / Краткие тематические приложения

The purpose of these briefs is  to draw attention to some of the most important human rights and development issues in Moldova, based on the Republic of Moldova’s international commitments, global best practice, and the voice of 7,000 Moldovans who participated in the Post-Millennium Development Goals global and national consultations ‘The Future We Want’.

Scopul acestor materiale este de a atrage atenția asupra celor mai importante drepturi ale omului și probleme de dezvoltare în Moldova, în baza angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, celor mai bune practici la nivel global și opiniilor exprimate de cei 7000 de oameni din Moldova, care au participat în consultările globale și naționale post-Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului „Viitorul pe care ni-l Dorim”

Цель этих материалов привлечь внимание к самым важным правам человека и вопросам развития страны, являющихся частью международных обязательств РМ, общемировой практики и выраженных более 7000 жителей страны в рамках консультаций по целям устойчивого развития "Будущее, которое мы желаем", поведенных на глобальном и национальном уровнях.


Issue briefs: The future Moldova wants
Access to quality healthcare
Climate change and natural disasters
Economy and environment
Human rights for everyone
Migration for development
People-centered responces that benefit all
Protection from social and economic risks
Quality and relevant education for all children
Quality quantity and availability of jobs
Responsive, transparent and accountable governance

Fise tematice: Viitorul pe care Moldova și-l doreste
Accesul univesal la servicii medicale de calitate
Consolidarea sinergiei dintre economie și mediu
Drepturile omului
Educație calitativă și relevantă pentru toți copiii
Guvernare transparentă și responsabilă
Locuri de muncă
Migrație și dezvoltare
Protecție sociala
Schimbări demografice importante în populația Moldovei
Schimbările climatice și dezastrele naturale

Краткие тематические приложения: будущее, которого хочет Молдова
Гарантии соблюдения прав человека
Доступ к качественной медицинской помощи
Защита от социальных и экономических рисков
Значение качества, количества и доступности рабочих мест для развития
Как миграция может помочь развитию
Качественное и соответствующее образование всем детям
Население молдовы изменяется и требуются решения ориентированные для всеобщей выгоды
Проблемы изменения климата и стихийных бедствии
Создание ответственного, прозрачного и подотчетного правительства
Усиление синергизма между экономикой и окружающей средои

 

UN Partner Agencies

 • FAO
 • IAEA
 • IFAD
 • ILO
 • IOM
 • ITC
 • OHCHR
 • UNWOMEN
 • UNAIDS
 • UNCTAD
 • UNDP
 • UNFPA
 • UNHCR
 • UNICEF
 • UNEP
 • UNECE
 • UNESCO
 • UNIDO
 • UNODC
 • WHO
 • UNCITRAL