Eforturi comune în scopul protecției drepturilor persoanelor LGBT în Republica Moldova
DSC_0647.JPG
17 April 2015

În perioada 16-17 aprilie curent, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (UNOHCHR) în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Sprijin pentru Societatea Civilă în Combaterea Discriminării” a facilitat organizarea seminarului practic ”Dezvoltarea parteneriatului durabil pentru prevenirea și combaterea diferitor forme de discriminare”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu ONG-ul GENDERDOC-M, Consiliul Național pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și Ministerul Afacerilor Interne.

Trainingul dat a avut drept scop sensibilizarea lucrătorilor Inspectoratului Național de Patrulare vizavi de cele mai acute probleme cu care se confruntă persoanele LGBT în Moldova, în contextul nerespectării drepturilor omului, și anume: stigma și atitudini discriminatorii în societate.

“Ne propunem ca obiectiv de bază al acestui training inițierea cooperării fructuoase cu poliția națională în vederea luptei înpotriva tuturor formelor de discriminare, în special prevenirea cazurilor de violență psihologică și fizică care se aplică către persoanele LGBT când aceștea participă în manifestări publice, sau depun o plîngere la poliție” - a declarat Angela Frolov, Coordonatoare de Program Lobby și Advocacy în cadrul ONG-ului GENDERDOC-M.

Pe parcursul a două zile de seminar lucrătorii Inspectoratului Național de Patrulare au avut un șir de exerciții practice în diminuarea prejudecăților și stereotipurilor, după care au urmat discuții deschise, bazate pe situații concrete de discriminare a persoanelor LGBT.

 

Proiectul “Sprijin pentru Societatea Civilă în Combaterea Discriminării” facilitează întîlniri și sesiuni practice de informare și sensibilizare a lucrătorilor Inspectoratului Național de Patrulare. Acest lucru este important pentru a asigura securitatea persoanelor LGBT, participanți la acțiuni publice, și pentru promovarea diversității în societate.

Pentru a afla mai multe detalii despre eveniment, contactați: Xenia Siminciuc, Consultant Național pentru Promovarea Diversității, Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor unite: +373 684 88 663; +373 78 1000 19, e-mail: consultantmoldovasiminciuc@ohchr.org
UN Partner Agencies