Raportul din iunie 2014 al Raportorului Special al Naţiunilor Unite pe probleme de sărăcie extremă şi drepturile omului privind misiunea în Republica Moldova
Saracie_15-10-1.jpg
13 February 2015

Raportorul Special al ONU pe probleme de sărăcie extremă şi drepturile omului a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 8-14 septembrie 2013. În iunie 2014, ea a prezentat raportul său pe rezultatele acestei misiuni Consiliului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului. În raport, Raportorul Special subliniază provocările cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de implementare a măsurilor de combatere a sărăciei şi asigurare a drepturilor omului celor care trăiesc în sărăcie. Raportul conţine recomandări menite să asigure punerea în aplicare a politicilor şi programelor relevante în aşa mod, încât persoanele care trăiesc în sărăcie extremă să se poată  bucura de drepturile omului în condiţii egale cu restul populaţiei. Raportul Raportorului Special este disponibil în versiunile limbilor oficiale ale Organizaţiei Naţunilor Unite la: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/CountryVisits.aspx

 

Cu scopul de a face acest raport accesibil publicului larg, Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a asigurat o traducere neoficială a raportului, şi a adăugat, de asemenea, materiale infografice, subliniind datele, concluziile şi aspectele conţinute în raport. Traducerea neoficială cu infografică este disponibilă la adresa:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A-HRC-26-28-Add.2_Romanian.pdf

Alina Grigoras: alina.grigoras@one.un.org


  • supporting document A-HRC-26-28-Add.2-unofficial translation into Romanian.pdf

  • UN Partner Agencies