Title: UNICEF Moldova, cerere generala de exprimare a interesului pentru organizatiile societatii civile.

UN tender

Reg. no.: UN Tender18/01743

Launch date: 26 April 2018, 12:14 (GMT+2:00)

Deadline: 17 May 2018, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: UN Tender


Overview:

UNICEF Moldova invită organizațiile societății civile interesate să-și exprime interesul față de intrarea in parteneriat cu UNICEF.

Scopul acestei cereri generale de exprimare a interesului este de a identifica organizații ale societății civile care să fie eligibile pentru potențiale parteneriate în sprijinul implementării Programului de țară de cooperare între UNICEF și Guvernul Republicii Moldova pentru perioada 2018–2022. Organizațiile eligibile ale societății civile (OSC-uri) sunt invitate să prezinte propuneri de parteneriat care să evidențieze capacitățile, expertiza, abilitățile și competențele lor relevante pentru a sprijini obținerea rezultatelor dorite pentru copii, prezentate în Programul de țară al UNICEF pentru perioada 2018-2022 și în secțiunea 1.3 a Formularului cererii pentru exprimarea interesului atasat.

Organizaţiile care doresc să participe la această cerere generală de exprimare a interesului sunt rugate să expedieze sau să transmită propunerea într-un plic sigilat, pe care să fie indicată clar mențiunea „Cerere generală de exprimare a interesului pentru OSC”, la următoarea adresă:

UNICEF Moldova

str. 31 August 1989, 131, Casa ONU

Chișinău, MD 2012, Republica Moldova,

nu mai târziu de 17 mai 2018, 17:00.

 

Propunerile trebuie să fie depuse în limba română, rusă sau engleză.

Toate solicitările pentru informații suplimentare trebuie să fie trimise în scris, cel târziu până la 14 mai 2018, către dl. Adrian Ermurache, e-mail: aermurache@unicef.org. Răspunsurile UNICEF la orice întrebări sau clarificări solicitate vor fi disponibile online pentru toți pe pagina publicării anunțului înainte de data limită pentru depunerea cererilor.

 

Cererile vor fi analizate de către o comisie de evaluare, în baza criteriilor indicate în formularul atasat, pentru a identifica OSC-urile care au mandatul, capacităţile și avantajul comparativ de a susţine atingerea rezultatelor pentru copii. Trebuie remarcat faptul că participarea la această cerere generală de exprimare a interesului nu garantează selectarea în cele din urmă a OSC-ului pentru un parteneriat cu UNICEF. ONG-urile selectate vor fi invitate să examineze și să finalizeze acordurile de parteneriat în conformitate cu criteriile indicate în secțiunea 3.4 a formularului și cu politicile și procedurile care se aplică în cazul parteneriatului cu OSC-urile.

Despre rezultatul cererilor depuse OSC-urile solicitante vor fi informate printr-o înştiinţare expediată la adresa de e-mail/poștală indicată în propunerea OSC-ului.

 

Intrebari si raspunsuri (adaugat la 15.05.2018)

Q1: Este permisa participarea in consortiu a doua ONG-uri ( fondator dintr-o tara europeana si birou local din Republica Moldova) sau candidaturile trebuie sa fie independente?

A1: Da, este posibila aplicarea in consortiu, cu specificarea coerenta a agentiei principale de implementare si divizarea responsabilitatilor.

 

Q2: In fisierul “Anexele_I-III” in referinta de subsol de la pagina 5 este indicat: “…acest lucru trebuie planificat și inclus în buget în secțiunea 3 de mai jos (planul de lucru și bugetul programului)”. In fisierul respectiv nu este formular de buget. Va rog sa ne spuneti daca este un formular de buget pentru propunerea de program.

A2: La moment, rugam respectuos sa omiteti partea de buget, care va fi discutat la etapele urmatoare.

 

Q3: Unde poate fi gasit Programului de țară de cooperare între UNICEF și Guvernul Republicii Moldova pentru perioada 2018–2022?

A3: Versiunea engleza a Programului de țară de cooperare între UNICEF și Guvernul Republicii Moldova pentru perioada 2018–2022 poate fi gasita, accesand acest link https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-PL7-Moldova-CPD-ODS-EN.pdf

 

Q4: In Anexa II, sectiunile 5 si 6, unul dintre campurile solicitate a fi completate  privind proiectele anterioare derulate de organizatia noastra se refera la "sfarsitul anului" respectivului proiect. Intrebarea se refera la anul de sfarsit al respectivului proiect? Va rugam clarificati.

A4: Colonita data se refera la "Anul final de implementare a proiectului dat".

 

 

Supporting documents:

Anexele I-III.docx
Cerere generala de exprimare a interesului.pdf

UN Partner Agencies