Title: UNFPA Sale of office vehicle - Hyundai Santa Fe, 5 Door, GLS 2.4.

UN tender

Reg. no.: UN Tender18/01683

Launch date: 01 February 2018, 18:10 (GMT+2:00)

Deadline: 15 February 2018, 23:59 (GMT+2:00)

Procurement method: UN Tender


Overview:

Procurement method: Sale

Category: Vehicles

Hyundai Santa Fe, 5 Door, GLS 2.4

Year of manufacture – 2011

Engine – 2349 cm3, gasoline

Mileage – 62242 km

Gear box – automatic (6 A/T)

Color – White

4WD

Instructions and Sale Conditions

 • The vehicle can be inspected in the period 2-14 February 2018, between 09:00 and 17:00 at the following address: # 131, 31 August 1989 Street, Chisinau (except Saturdays and Sundays);
 • The sale will be made to the highest bidder, based on the offers received;
 • Bid shall be submitted in USD.
 • Bids, prepared in accordance with the form below, shall be submitted electronically to the following email address: moldova.office@unfpa.org, not later than: Thursday, 15 February 2018, 23:59 (GMT+2:00). The following reference must be included in the email subject line: “Hyundai Santa Fe”. Late bids shall not be considered. Incomplete offers shall not be examined.
 • UNFPA reserves the right to reject any bid without providing the reasons for doing so;
 • Payment shall be made in cash or by bank transfer in Moldovan Lei at the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment;
 • The buyer agrees that the vehicle is sold “as is, where is”, in its present technical state without any written guarantees;
 • The sold vehicle is not subject to return or exchange;
 • The vehicle is NOT cleared of customs formalities;
 • UNFPA will provide a receipt that will serve as the official bill of sale. UNFPA will retain diplomatic license plates and registration documents in order to de-register the vehicles. UNFPA will arrange necessary documents (official letter to authorities to arrange de-registration and customs declaration) within five working days after receipt of payment. The buyer shall be responsible for all further expenses related to vehicle registration;
 • The vehicle shall be handed-over only upon payment of full bid price;
 • Payment and receipt of vehicle shall be done within five working days following the announcement of the winner;
 • UNFPA shall not bear the responsibility for any repairs or any other service charges of the sold vehicle;
 • The buyer shall bear all related customs clearance, transportation and insurance costs of the sold vehicle.

Contact person for inquires: Ruslan Bojoc, Cell: +373 69120236

 

Hyundai Santa Fe, 5 uși, GLS 2.4

Anul de producere – 2011

Volumul motorului – 2349 cm3, benzină

Kilometraj – 62242 km

Cutia de viteze - automată

Culoarea – Albă

Instrucțiuni și Condiții de Vânzare

 • Examinarea vehiculului poate fi efectuată în perioada 2–14 februarie 2018, între orele 09:00 și 17:00 la următoarea adresă:  str. 31 august 1989, 131, Chișinău (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică);
 • Vehiculul va fi vândut licitantului care va propune cel mai mare preț, în baza ofertelor primite;
 • Oferta de preț trebuie să fie în Dolari SUA.  
 • Ofertele pregătite în conformitate cu formularul de mai jos vor fi prezentate în format electronic la următoarea adresă: moldova.office@unfpa.org, nu mai târziu de ziua de joi, 15 februarie 2018, ora  23:59 (GMT+2:00). Vă rugăm sa includeți în titlul mesajului referința “Hyundai Santa Fe”. Ofertele expediate după termenul-limită nu vor participa la licitație. Ofertele incomplete nu vor fi examinate.
 • UNFPA își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă fără a prezenta justificări;
 • Plata se va efectua în numerar sau prin transfer bancar, în lei moldovenești, la rata de schimb stabilită de ONU în ziua de plată;
 • Cumpărătorul acceptă ca vehiculul să fie vândut „în starea curentă și având amplasarea actuală”, în starea tehnică în care se află la moment și fără anumite garanții în formă scrisă;
 • Vehiculul vândut nu poate fi returnat sau schimbat;
 • Vehiculul NU a fost supus formalităților vamale;
 • UNFPA va oferi o adeverință care va servi drept contract oficial de vânzare. UNFPA va retrage plăcuțele de înmatriculare diplomatice și documentele de înmatriculare pentru a scoate de la evidentă vehiculul dat. UNFPA va oferi documentele necesare (scrisoare oficială pentru autoritățile competente, în vederea scoaterii de la evidentă a vehiculul, precum și declarația vamală) în termen de cinci zile lucrătoare după încasarea plății. Cumpărătorul va suporta cheltuielile ulterioare, aferente înregistrării vehiculului;
 • Vehiculul va fi predat doar după achitarea completă a prețului oferit în cadrul licitației;
 • Plata și ridicarea vehiculului se va efectua în decurs de cinci zile lucrătoare după anunțarea câștigătorului licitației;
 • UNFPA nu va purta răspunderea pentru lucrările de reparație sau orice alte modificări efectuate vehiculului vândut;
 • Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile legate de devamare, transportare și asigurarea vehiculului vândut.

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Ruslan Bojoc, Mob: +373 69120236

Supporting documents:

Bid Submission Form
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

UN Partner Agencies