Title: UNICEF Moldova Cerere publica de exprimare a interesului pentru ONG, CSO Open Call for Expression of Interest - Social Change Strategy on raising demand for immunization services .

UN tender

Reg. no.: UN Tender17/01621

Launch date: 18 October 2017, 19:41 (GMT+3:00)

Deadline: 28 November 2017, 17:00 (GMT+3:00)

Procurement method: UN Tender


Overview:

UNICEF Moldova invită organizațiile societății civile interesate să-și exprime interesul față de un parteneriat cu UNICEF în vederea implementării proiectului „Implementarea planului de acțiuni din Cadrul Strategiei de comunicare pentru schimbare comportamentală în scopul creșterii cererii la serviciile de vaccinare”

 Accentul specific în cadrul documentului de program trebuie să fie pe:

 • Elaborarea unei platforme de comunicare/dialog pentru lucrătorii din sistemul medical, pedagogi, părinți și reprezentanții mass media pentru asigurarea utilizării sistematice a acesteia în promovarea vaccinărilor;
 • Creșterea capacităților liderilor din cadrul comunităților, potențialilor comunicatori, bloggerilor și asociațiilor părintești în domeniul imunizărilor;
 • Organizarea discuțiilor/dezbaterilor în cadrul grupurilor de părinți, reprezentanții mass mediei, bloggeri și lucrătorii medicali care prestează serviciile de imunizare;
 • Abilitare individuală/a familiilor în generarea cererii de către părinți, îngrijitori și familii a serviciilor de imunizare;
 • Implicarea comunității și a grupurilor de copii, adolescenți în mobilizarea regiunilor cu acoperire joasa de vaccinare pentru suplinirea imunizărilor;
 • Monitorizarea și reacționarea la postările apărute pe internet, în special răspunsuri prin postări pro-vaccinare contra postărilor de către bloggeri anti-vaccinare;
 • Implicarea studenților și a copiilor de vârstă școlară în activități de sensibilizare a comunității privind promovarea vaccinării.   

Data limită pentru depunerea propunerilor

28 Noiembrie 2017

Data limită pentru solicitările de informaţii suplimentare/clarificări

18 Noiembrie 2017

Examinarea propunerilor

14 Decembrie 2017

Înştiinţarea cu privire la rezultate

21 Decembrie 2017

 

 Detaliile privind modalitatea de aplicare sunt oferite in documentele atasate.

UNICEF Moldova invites interested Civil Society Organisations to express their interest in partnering with UNICEF for the implementation of a project “Implementation of the action plan of Social Change Strategy on raising the demand for Immunization Services”

Specific focus of the program document should be:

 • Development a communication/discussion platform among health professionals, pedagogues, parents and media and ensure its systematic use in promotion of immunization;
 • Capacity building of community non-official leaders, potential spoke person, bloggers, association of parents, in area of immunization;
 • Organize panel discussion, debates among group of parents, social media, bloggers and professionals on immunization etc;
 • Individual and family empowerment on demanding immunization services
 • Engage children and adolescents’ organized groups  in mobilizing low-coverage areas for immunization completion;
 • Monitor and respond to Internet postings, particularly to post pro-vaccination information that counter the anti-vaccination bloggers;
 • Engage students and school aged children in community awareness activities on promotion of immunization.

Deadline for submissions of CSO proposals

28 November 2017

Deadline for requests of additional information/ clarifications

18 November 2017

Review of CSO submissions

14 December 2017

Notification of results communicated to CSO

21 December 2017

Please find additional details and application information in the attached documents.  

Supporting documents:

Anexe I-IV.doc
Attachments I-IV.docx
Call for proposal_C4BC_Rom.pdf
Call_for proposal_implementation of C4BC strategy on immunization .pdf

UN Partner Agencies