Title: UNICEF Moldova: Cerere deschisă specifică de exprimare a interesului, dezvoltarea serviciilor de interventie timpurie.

UN tender

Reg. no.: UN Tender17/01543

Launch date: 13 June 2017, 13:40 (GMT+3:00)

Deadline: 04 July 2017, 17:00 (GMT+3:00)

Procurement method: UN Tender


Overview:

Pentru această Cerere de exprimare a interesului, UNICEF Moldova invită organizațiile societății civile interesate să-și exprime interesul față de un parteneriat cu UNICEF în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea, la nivel raional, a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu întârzieri și dizabilități de dezvoltare”

 Accentul specific în cadrul documentului de program trebuie să fie pe:

- Susţinerea instituţiilor medicale, care prestează servicii de asistenţă medicală de ambulatoriu, pentru a stabili servicii de intervenţie timpurie în conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de intervenţie timpurie la nivel de raion;

- Îmbunătăţirea capacităților specialiştilor în domeniul sănătății, asistenței sociale și învățământului preșcolar în prestarea serviciilor de intervenţie timpurie și de referire;

- Dezvoltarea cooperării în rândul specialiştilor și al părţilor interesate locale și stabilirea unor sisteme corespunzătoare de referire;

- Oferirea unei supravegheri încurajatoare pentru serviciile nou create;

- Elaborarea programului la locul de muncă pentru asistente medicale și medici cu privire la serviciile de detectare timpurie și intervenţie timpurie pentru copiii cu întârzieri în dezvoltare și dizabilități;

- Elaborarea programelor de educaţie parentală pentru părinți/familii care au copii cu întârzieri în dezvoltare și dizabilități;

- Sensibilizarea specialiştilor și a populaţiei în general cu privire la incluziunea socială a copiilor cu dizabilități.

 

 Scopul acestei Cereri deschise specifice de exprimare a interesului este de a identifica organizaţii ale societăţii civile, care să fie eligibile pentru un parteneriat potenţial cu Oficiul de țară al UNICEF în Moldova. Organizaţiile eligibile ale societăţii civile (OSC) sunt invitate să prezinte propuneri de parteneriat pentru a sprijini obţinerea rezultatelor pentru copii, prezentate în Programul de ţară UNICEF-Guvernul Republicii Moldova pentru anii 2013-2017 și în secţiunea 1.3 de mai jos.

Organizaţiile, care doresc să participe la această cerere de exprimare a interesului, sunt rugate să expedieze sau să transmită propunerea într-un plic sigilat, pe care să fie indicat clar mențiunea „OSC Cerere de exprimare a interesului”, la următoarea adresă:
UNICEF Moldova
str. 31 August 1989, nr. 131, Chișinău, MD-2012
Moldova
Data limită pentru depunerea cererii de exprimare a interesului este 4 iulie 2017, 17:00.
Cererile trebuie să fie depuse în limba engleză sau în limba română.
Toate solicitările pentru informaţii suplimentare trebuie să fie depuse în scris, cel târziu până pe 30 iunie 2017, la adresa chisinau@unicef.org.
Cererile vor fi analizate de către o comisie de evaluare, în baza criteriilor indicate în secţiunea 3, pentru a identifica OSC-urile care au mandatul, capacităţile și avantajul comparativ de a susţine atingerea rezultatelor pentru copii. Totuşi, trebuie remarcat faptul că participarea la această Cerere de exprimare a interesului nu garantează selectarea în cele din urmă a OSC-ului pentru un parteneriat cu UNICEF. ONG-urile selectate vor fi invitate să examineze și să finalizeze acordurile de parteneriat în conformitate cu criteriile indicate în secțiunea 3.4 de mai jos și cu politicile și procedurile care se aplică în cazul parteneriatului cu OSC-urile.
Despre rezultatul cererilor depuse OSC-urile solicitante vor fi informate printr-o înştiinţare expediată la adresa de e-mail/poștală indicată în propunerea OSC-ului.

Supporting documents:

Call_for proposal_Development of Early Intervention services June 2017_Rom.pdf

UN Partner Agencies