Title: ITB No. 2 2017 / UNHCR/A.O. CDA – Elaborarea unui raport analitic legislativ privind situaţia persoanelor apatride în Republica Moldova.

UN tender

Reg. no.: RfQ17/01480

Launch date: 27 March 2017, 18:12 (GMT+2:00)

Deadline: 11 April 2017, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Request for Quotation


Overview:

A.O. Centrul de Drept al Avocaților, Partener de Implementare al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Republica Moldova prezintă invitația la concurs  pentru elaborarea unui raport analitic legislativ privind situaţia persoanelor apatride în Republica Moldova.

Ofertele tehnice si financiare vor fi depuse în plicuri separate si sigilate la sediul A.O. Centrului de Drept al AVocaților pe adresa – str. Vlaicu Pârcălab, 8, MD 2009, mun. Chișinău.

Contacts:

Tel: 022 24-08-98,  sau E-mail : law-center@cda.md

Supporting documents:

Anunt_Concurs de selectare expert_apatridia_27_03_17.docx
TOR_raport analitic_27_03_17.docx

UN Partner Agencies