Title: ITB No. 1 2017 / UNHCR/A.O. CDA – Elaborare standarde de calitate ale activității avocaților.

UN tender

Reg. no.: RfQ17/01426

Launch date: 30 January 2017, 12:36 (GMT+2:00)

Deadline: 06 February 2017, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Request for Quotation


Overview:

A.O. Centrul de Drept al Avocaților, Partener de Implementare al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Republica Moldova prezintă invitația la concurs  pentru selectarea experților pentru elaborarea:

  • Standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele de azil;
  • Instrumentelor de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați pe cauzele de azil;
  • Ghid practic pentru avocați pe cauzele de azil/Curriculum.

Ofertele tehnice si financiare vor fi depuse în plicuri separate si sigilate la sediul A.O. Centrului de Drept al AVocaților pe adresa – str. Vlaicu Pârcălab, 8, MD 2009, mun. Chișinău.

 Contacts:

Irina Greițer, Coordonator Proiect, A.O. CDA  

Tel: 022 24-08-98,  sau E-mail : law-center@cda.md

Supporting documents:

Invitație la concurs
Anex 1 Termeni de Referință

UN Partner Agencies