Title: ITB No. 1 2016 / UNHCR – Lucrari de renovare.

UN tender

Reg. no.: ItB16/01415

Launch date: 16 December 2016, 16:59 (GMT+2:00)

Deadline: 06 January 2017, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Invitation to Bid


Overview:

Reg. no.: MDACH/HCR/2016/0216

Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Republica Moldova anunţă Licitaţia  deschisă pentru execuţia lucrărilor de reparaţie a cabinetului medical din incinta Departamentului Poliției de Frontieră conform caietului de sarcini. Lucrările urmează a fi efectuate în or. Chisinau, str. Petricani, nr. 19.

 

Ofertele tehnice si financiare vor fi depuse în plicuri separate si sigilate la sediul UNHCR pe adresa –str. Mateevici, 68, mun. Chişinău, MD 2009

 Contacts:

Mr. Marin Dolinta, UNHCR Senior Admin/Program Associate

Tel: 022 27-18-53,  sau E-mail : mdach@unhcr.org

Supporting documents:

ITB_Lucrari de renovare DPF.pdf
Annex 1 - Caiet de sarcini DPF.pdf
Annex 2 - Gen Conds - Goods and Services.pdf
Annex 3 - UNHCR Vendor Registration Form.docx

UN Partner Agencies