Title: ITB No. 1 2016 / UNHCR – Lucrari de renovare.

Reg. no.:UN16/01415

Launch date: 16 December 2016, 16:59 (GMT+2:00)

Deadline: 06 January 2017, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: UN tender

Category: General

Reg. no.: MDACH/HCR/2016/0216

Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Republica Moldova anunţă Licitaţia  deschisă pentru execuţia lucrărilor de reparaţie a cabinetului medical din incinta Departamentului Poliției de Frontieră conform caietului de sarcini. Lucrările urmează a fi efectuate în or. Chisinau, str. Petricani, nr. 19.

 

Ofertele tehnice si financiare vor fi depuse în plicuri separate si sigilate la sediul UNHCR pe adresa –str. Mateevici, 68, mun. Chişinău, MD 2009

 Contacts:

Mr. Marin Dolinta, UNHCR Senior Admin/Program Associate

Tel: 022 27-18-53,  sau E-mail : mdach@unhcr.org

Supporting documents:

ITB_Lucrari de renovare DPF.pdf Adobe

Annex 1 - Caiet de sarcini DPF.pdf Adobe

Annex 2 - Gen Conds - Goods and Services.pdf Adobe

Annex 3 - UNHCR Vendor Registration Form.docx Microsoft
Disclaimer
Material appearing on this website may include advertising and other material submitted by UN Agencies in Moldova, and this website may provide links to other websites operated by UN Agencies in Moldova and/or third parties. It is the responsibility of such UN Agencies and third parties to ensure that material published on this website is accurate and free of omissions and that it complies with all relevant laws and regulations. UNDP Moldova disclaims all responsibility for any error, omission or inaccuracy in such material or its failure to comply with any relevant laws or regulations.

 

UN Partner Agencies