Title: Sale of office of WHO vehicle.

Reg. no.:UN15/01106

Launch date: 07 September 2015, 16:30 (GMT+2:00)

Deadline: 19 September 2015, 16:30 (GMT+2:00)

Procurement method: UN tender

Category: Vehicles

Skoda Octavia Elegance (hatchback)

Year of manufacture – 2001
Engine – 1997 cm3, petrol
Mileage – 310,000 km
Gear box – manual

Instructions and Sale Conditions

 • The vehicle can be inspected in the period 09 – 18 September 2015, between 09:00 and 17:00 at the following address: # 129, Sfatul Tarii Street, Chisinau;
 • The sale will be made to the highest bidder, based on the offers received;
 • Bids, prepared in accordance with the form below, shall be submitted in sealed envelopes to the WHO Moldova Country Office at the address # 129, Sfatul Tarii Street, 303 office, Chisinau, not later than 16:30 (local time) on 19 September 2015. The bids shall be marked with the note “Skoda Octavia Elegance”. Late bids, or those submitted in un-sealed envelopes, shall not be considered.
 • WHO reserves the right to reject any bid without providing the reasons for doing so;
 • Payment shall be made by bank transfer in US dollars;
 • The buyer agrees that the vehicle is sold “as is, where is”, in its present technical state without any written guarantees;
 • The sold vehicle is not subject to return or exchange;
 • WHO will provide a receipt that will serve as the official bill of sale. WHO will retain diplomatic license plates and registration documents in order to de-register the vehicles. WHO will arrange necessary documents (official letter to authorities to arrange de-registration and customs declaration) within five working days after receipt of payment. The buyer shall be responsible for all further expenses related to vehicle registration;
 • The vehicle shall be handed-over only upon payment of full bid price;
 • Payment and receipt of vehicle shall be done within five working days following the announcement of the winner;
 • WHO shall not bear the responsibility for any repairs or any other service charges of the sold vehicle;
 • The buyer shall bear all registration, transportation and insurance costs of the sold vehicle.

Contact person for inquires: Alexei Puica (693 10 501)

BIROUL DE COORDONARE AL ORGANIZAȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ANUNŢĂ

Licitație pentru vânzarea mijlocului de transport din cadrul oficiului OMS

Skoda Octavia Elegance (hatchback)

Anul de producere – 2001
Volumul motorului – 1997 cm3, benzină
Kilometraj – 310,000 km
Cutie de viteze – manuală

Instrucţiuni şi Condiţii de Vânzare

 • Examinarea vehiculului poate fi efectuată în perioada 09 – 18 septembrie 2015, între orele 09:00 şi 17:00, la următoarea adresă: str. Sfatul Țării, 129, Chişinău;
 • Vehiculul va fi vândut licitantului care va propune cel mai mare preţ, în baza ofertelor primite;Ofertele pregătite în conformitate cu formularul de mai jos vor fi prezentate în plicuri sigilate la sediul OMS, situat la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării ,129, biroul 303, nu mai târziu de ora 16:30 (ora locală), la 19 septembrie 2015. Ofertele trebuie să poarte inscripţia “Skoda Octavia Elegance”. Ofertele expediate după termenul-limită sau prezentate în plicuri nesigilate nu vor participa la licitaţie.
 • OMS îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă fără a prezenta justificări;
 • Plata se va efectua prin transfer bancar în Dolari SUA;
 • Cumpărătorul acceptă ca vehiculul să fie vândut „în starea curentă şi având amplasarea actuală”, în starea tehnică în care se află la moment şi fără anumite garanţii în formă scrisă;
 • Vehiculul vândut nu poate fi returnat sau schimbat;
 • OMS va oferi o adeverinţă care va servi drept contract oficial de vânzare. OMS va retrage plăcuţele de înmatriculare diplomatice şi documentele de înmatriculare pentru a scoate de la evidenţă vehiculul dat. WHO va oferi documentele necesare (scrisoare oficială pentru autorităţile competente, în vederea scoaterii de la evidenţă a vehiculului) în termen de cinci zile lucrătoare după încasarea plăţii. Cumpărătorul va suporta cheltuielile ulterioare, aferente înregistrării vehiculului;
 • Vehiculul va fi predat doar după achitarea completă a preţului oferit în cadrul licitaţiei;
 • Plata şi ridicarea vehiculului se va efectua în decurs de cinci zile lucrătoare după anunţarea câştigătorului licitaţiei;
 • OMS nu va purta răspunderea pentru lucrările de reparaţie sau orice alte modificări efectuate vehiculului vândut;
 • Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile legate de transportare/inregistrare şi asigurare a vehiculului vândut.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Alexei Puica (693 10 501)

Offers need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
WHO Moldova Country Office
129, Sfatul Tarii Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Administrative Unit

Offers received by fax or e-mail will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

Supporting documents:

BID SUBMISSION FORM Microsoft

Photo 1 Picture

Photo 2 Picture

Photo 3 Picture

Photo 4 Picture
Disclaimer
Material appearing on this website may include advertising and other material submitted by UN Agencies in Moldova, and this website may provide links to other websites operated by UN Agencies in Moldova and/or third parties. It is the responsibility of such UN Agencies and third parties to ensure that material published on this website is accurate and free of omissions and that it complies with all relevant laws and regulations. UNDP Moldova disclaims all responsibility for any error, omission or inaccuracy in such material or its failure to comply with any relevant laws or regulations.

 

UN Partner Agencies